حضور پیشرانان مشاغل خانگی کهگیلویه و بویراحمد در تهران

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۲

پیشرانان مشاغل خانگی کهگیلویه و بویراحمد در رسته های مختلف در نمایشگاه فروش محصولات مشاغل خانگی تهران حضور می یابند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، جلسه با پیشرانان مشاغل خانگی در حوزه های دست بافته های داری، صنایع دستی، بسته بندی میوه های خشک و پوشاک جهت حضور در نمایشگاه فروش محصولات مساغل خانگی در تهران برگزار شد.

سخنانی پیرامون شرایط و زمان حضور در نمایشگاه مطرح شده است.

این نمایشگاه از تاریخ 19 لغایت 26 اسفندماه در مجتمع تجارت جهانی فرودوسی تهران برگزار می شود.

در این جلسه درخصوص برندسازی محصولات و وجود یک طرح با شناسه واحد و همچنین نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات صحبت شده است.

حضور پیشرانان مشاغل خانگی کهگیلویه و بویراحمد در تهران

پیشرانان مشاغل خانگی کهگیلویه و بویراحمد در نمایشگاه فروش محصولات مشاغل خانگی تهران حضور می یابند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، جلسه با پیشرانان مشاغل خانگی در حوزه های دست بافته های داری، صنایع دستی و بسته بندی میوه های خشک جهت حضور در نمایشگاه فروش محصولات مساغل خانگی در تهران برگزار شد.

سخنانی پیرامون شرایط و زمان حضور در نمایشگاه مطرح شده است.

این نمایشگاه از تاریخ 19 لغایت 26 اسفندماه در مجتمع تجارت جهانی فرودوسی تهران برگزار می شود.

در این جلسه درخصوص برندسازی محصولات و وجود یک طرح با شناسه واحد و همچنین نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات صحبت شده است.