چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۶ کد : ۲۰۵۶۸ پژوهش و فناوری
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر فردی ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران قلعه سلاسل شهرستان شوشتر ارزیابی گردید. داده‏های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه‏ی حضوری با ۳۰۷ بازدیدکننده جمع‏آوری شد. بدین منظور، از مدل اقتصاد سنجی لوجیت استفاده و بر پایه روش حداکثر درست نمایی، شاخص‏های این مدل برآورد و ارزیابی شده‏اند. ایمان دانائی فر پژهشگر جهاددانشگاهی واحد استان بیان کردند. میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان ۵۷۱۲ ریال و ارزش تفریحی برای هر خانواده معادل ۶۸/۳۲۳۵۲۷ ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینه سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان ۹۳۹۵۹۶۰۰۰ ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد که، ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده، زیرا از دید بازدیدکنندگان، استفاده از این مکان به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند، به گونه ای که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفریح در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد.
چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :