چاپ مقاله جدید پژوهشگر جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد

۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۰ کد : ۳۴۶۷۴ پژوهش و فناوری
مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی با عنوان برآورد ارزش اقتصادی آب آشامیدنی شهر دوگنبدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در فصلنامه علمی ـ پژوهشی مهندسی منابع آب(WEj ) با ایندکس isc چاپ شده است.
چاپ مقاله جدید پژوهشگر جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، مقاله ایمان دانائی فر، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر جهاددانشگاهی با عنوان برآورد ارزش اقتصادی آب آشامیدنی شهر دوگنبدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در فصلنامه علمی ـ پژوهشی مهندسی منابع آب(WEj ) با ایندکس isc چاپ شده است.
چکیده
هدف: هدف از تحقیق حاضر، برآورد ارزش اقتصادی آب آشامیدنی شهر دوگنبدان با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط (CVM) می­باشد. جهت بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت، از مدل اقتصادسنجی لاجیت استفاده شده است.
روش­: داده­های مورد نیاز از طریق یک مطالعه میدانی، تکمیل پرسش­نامه و مصاحبه حضوری با 600 نفر از ساکنان شهر دوگنبدان به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای جمع آوری شده است.
یافته­ها: مطابق نتایج تحقیق 79 درصد افراد، حاضر به پرداخت مبلغی جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی بوده­اند. به طوری که تمایل داشته­اند جهت بهبود کیفیت آب آشامیدنی مبلغ 5666 ریال به ازای هر مترمکعب در ماه پرداخت نمایند. همچنین بر اساس این مطالعه، متغیر جنسیت تاثیر معنی­داری بر تمایل به پرداخت خانوار ندارد. سایر متغیرهای مدل یعنی سن، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد ماهیانه، رضایت از کیفیت آب و قیمت پیشنهادی معنی­دار بوده است. بنابراین با توجه به ارزش و اهمیت بالای بهبود کیفیت آب آشامیدنی، پیشنهاد می­شود که سیاست­هایی جهت حفظ استانداردهای کیفیت آب اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

    ارزش‌گذاری مشروط تمایل به پرداخت کیفیت آب آشامیدنی دوگنبدان 

عنوان مقاله [English]
Estimating the Economic Value of Drinking Water in Dogonbadan Using the Contingent Valuation Method (CVM)

نویسنده [English]

    iman danaeifar 

Master of Science in Agricultural Economics, Researcher of Jahad Daneshgahi of Unit Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province.
چکیده [English]

This study aimed to estimate the economic value of drinking water in Doganbadan using the contingent valuation method (CVM). In order to examine the economic and social factors affecting the willingness to pay, the logit econometric model was used. The required data were collected through a field study, questionnaire completion, and in-person interviews with 600 residents of Dogonbadan using the multi-stage cluster sampling method. According to the results of the study, 79% of people were willing to pay amounts to help improve the quality of drinking water so that they wished to pay the amount of 5666 Riyals per cubic meters per month to improve the quality of drinking water. As well as, on the basis of this study, gender variable had no significant effect on households' willingness to pay. Other variables of the model including age, education level, family size, monthly income, satisfaction with the quality of water, and bid price were significant. Thus, taking into account the high value and importance of improving the quality of drinking water, it is recommended that policies be adopted to maintain water quality standards.

text to speech icon

کلید واژه ها: چاپ مقاله ایمان دانایی فر پژوهشگر


نظر شما :