مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد

تعداد بازدید:۱۱۸۹

مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد

مشتمل بر سه بخش فعلاً پیش بینی شده است:

1-درمانگاه شبانه روزی عمومی

2-مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و جلوگیری از سقط مکرر با همکاری پژوهشکده های رویان و ابن سینای جهاد دانشگاهی

3-مرکز فوق تخصصی درمان سرطان پستان با همکاری پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی.