مرکز تخصصی گیاهان دارویی

تعداد بازدید:۸۱۲

مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد

مجوز موافقت اصولی این مرکز از سال 89 تا کنون اخذ شده است که از ابتدا قرار بر این بود که در زمینه اهلی سازی  و کشت گیاهان دارویی در استان اقدام نماید ولی چون زمین و امکانات مناسب جهت این مهم در اختیار جهاد دانشگاهی استان قرار داده نشد در این زمینه تا کنون کار شاخصی صورت نگرفته است.

سیاست کنونی این مرکز بسته بندی گیاهان دارویی در قالب بسته بندی های مشتری پسند است

که برای اولین بار در سال 1397 محصولات بسته بندی شده گیاهان دارویی(حدود 10 محصول، آویشن، بهلیمو، پنیرک، زیره، بذر آنغوزه، ) این مرکز در نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی تهران به نمایش درآمد.

 همچنین برنامه هایی را برای تولید نشاء و قلمه گیاهان دارویی در استان داریم.