پذیرش مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۳ کد : ۴۴۷۰۲ پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد از پذیرش مقاله خویش با عنوان بررسی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی، در مدیریت بحران بلایای طبیعی سازمان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
پذیرش مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، سعید رشیدی، معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد از پذیرش مقاله خویش با عنوان بررسی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی، در مدیریت بحران بلایای طبیعی سازمان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
وی کد مقاله را CM-2011-2272(R4) برشمرد و عنوان کرد: نویسندگان، سعید رشیدی، سیدمحمدحسین کمانی و علیرضا موغلی هستند، ضمن اینکه تاریخ ارسال مقاله هفتم آذرماه 1399 و تاریخ پذیرش 10 خردادماه 1401 است.علیرضا آزموده اردلان، سردبیر مدیریت بحران است.
معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با توجه به اینکه بحران‌های مختلف طبیعی، اغلب ماهیت غیرمترقبه و غافلگیرکننده دارند و لزوم هماهنگی بین سازمانی برای مدیریت این بحران ها، هدف از این تحقیق، بررسی نظر 140 نفر از جامعه آماری تحقیق در خصوص عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی، در سازمان های مرتبط با بحران و بررسی تأثیر هماهنگی بین سازمانی، بر مدیریت بحران در بلایای طبیعی، می‌باشد. پس از انجام آزمون های آماری، مشخص گردید: روابط غیررسمی با 76 درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر هماهنگی بین سازمانی در ستاد مدیریت بحران استان دارد. تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران، نیز معنی‌دار گردید. بیشترین تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران به ترتیب بر مراحل مقابله با بحران (0.55)، پیش بینی بحران(0.54)، آمادگی در برابر بحران (0.45) و احیاء و بازسازی بحران (0.01) بوده است.

text to speech icon

کلید واژه ها: مدیریت بحران پژوهشگر جهاددانشگاهی


نظر شما :