تاپ خبر - آرشیو

ورود سازمان اوقاف در موضوعات علمی و دانش بنیان

ورود سازمان اوقاف در موضوعات علمی و دانش بنیان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکلات آزمایشگاه ژنتیک جهاددانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به به ورود و همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه در موضوعات مراکز علمی و دانش بنیان و تعامل فیمابین این موضوعات، مقرر گردید که مشکلات عدم راه اندازی این مرکز احصاء و به سازمان ارسال شود و چگونگی همکاری و تعامل سازمان اوقاف در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب