پژوهش و فناوری - آرشیو

داوری پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان در مجله جهانی علوم زمین و محیط زیست

داوری پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان در مجله جهانی علوم زمین و محیط زیست

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد، ایمان دانائی فر، پژهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان، مقاله ای که در کشور نیجریه انجام شده بود را به عنوان داور در مجله جهانی علوم زمین و محیط زیست وابسته به دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد ارزیابی نمود. لازم به ذکر می باشد که وی تاکنون عضو کمیته علمی و داوری بیش از ۲۰ کنفرانس ملی و بین المللی نیز بوده است.

ادامه مطلب
چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه

چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر فردی ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران قلعه سلاسل شهرستان شوشتر ارزیابی گردید. داده‏های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه‏ی حضوری با ۳۰۷ بازدیدکننده جمع‏آوری شد. بدین منظور، از مدل اقتصاد سنجی لوجیت استفاده و بر پایه روش حداکثر درست نمایی، شاخص‏های این مدل برآورد و ارزیابی شده‏اند. ایمان دانائی فر پژهشگر جهاددانشگاهی واحد استان بیان کردند. میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان ۵۷۱۲ ریال و ارزش تفریحی برای هر خانواده معادل ۶۸/۳۲۳۵۲۷ ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینه سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان ۹۳۹۵۹۶۰۰۰ ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد که، ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده، زیرا از دید بازدیدکنندگان، استفاده از این مکان به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند، به گونه ای که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفریح در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد.

ادامه مطلب
چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه انسان و محیط زیست با ایندکس ISC

چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه انسان و محیط زیست با ایندکس ISC

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد، در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) رابطه آلودگی هوا با رشد اقتصادی برای ۱۲ کشور آسیایی در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. ایمان دانائی فر پژهشگر جهاددانشگاهی واحد استان بیان کردند. سرانه تولید ناخالص داخلی، رشد سالانه جمعیت شهری و مصرف انرژی سوخت های فسیلی تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار سرانه دی اکسید کربن دارند، همچنین مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی و معناداری بر انتشار سرانه دی اکسید کربن دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که کشورهای ایران، عراق، بحرین، یمن، سوریه قبل از نقطه عطف و کشورهای امارات، قطر، کویت و عربستان بعد ار نقطه عطف قرار دارند.

ادامه مطلب
چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه راهبرد توسعه با ایندکس ISC

چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه راهبرد توسعه با ایندکس ISC

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد، در این تحقیق با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ ‏تکاب بررسی شده است. داده‏های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه‏ی حضوری با ۲۳۰ بازدیدکننده از منطقه تنگ ‏تکاب جمع‏آوری شد. بدین منظور، از مدل اقتصاد سنجی لوجیت استفاده و بر پایه روش حداکثر درست نمایی، شاخص‏های این مدل برآورد و ارزیابی شده‏اند. ایمان دانائی فر پژهشگر جهاددانشگاهی واحد استان بیان کردند. متغیرهای درآمد، تحصیلات، اندازه خانوار، دفعات بازدید از منطقه و قیمت پیشنهادی اثر معنی‏داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد داشته اند. همچنین میانگین تمایل به پرداخت افراد ۳/۲۲۷۲۵ ریال و ارزش اکوتوریستی سالانه‏ی منطقه ۳۱/۳ میلیارد ریال برآورد گردید. تمایل افراد بازدیدکنندگان برای پرداخت ورودیه برای ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب، اعتماد به صرف پول برای حمایت از منطقه تنگ تکاب، علاقه به حمایت و حفاظت از حیات وحش و حمایت مالی مردم از حیات وحش و محیط زیست است.

ادامه مطلب